Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Покупець добровільно розміщує про себе на сайті https://www.hobbysvit.com/ для покупки і отримання товарів, розміщених на сайті. Інформація, отримана від Покупця сайтом https://www.hobbysvit.com/ необхідна виключно для виконання своїх зобов'язань по продажу і відправці замовлених товарів Покупцеві.

Справжня Політика конфіденційності персональних даних заснована на законі України «Про захист персональних даних» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#n5)

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. «Адміністрація сайту» - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від його імені, які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «База персональних даних» - сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі, добровільно передана Покупцем на сайті для здійснення реєстрації або покупки.

1.1.3. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Адміністрацією сайту вимога не допускати їх умисного поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.1.5. «Користувач сайту (далі Користувач)» - суб'єкту персональних даних, що має доступ до сайту https://www.hobbysvit.com/, за допомогою мережі Інтернет і використовує даний сайт для своїх цілей.

1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту. Адміністрація сайту не збирає ці дані і не несе відповідальність за їх використання.

1.1.7. «IP-адреса» - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Користуючись сайтом - Користувач самостійно і добровільно розміщує на сайті https://www.hobbysvit.com/ свої Персональні дані і тим самим дає згоду на внесення даних до Бази персональних даних сайту, а так само їх обробку, згідно Політиці конфіденційності сайту.

2.2. Адміністрація сайту не наполягає на розміщенні персональних даних і дозволяє користуватися сайтом для перегляду тексту і зображень, які перебувають на сайті без реєстрації та без передачі Персональних даних.

2.3.Настоящая Політика конфіденційності застосовується лише до сайту https://www.hobbysvit.com/. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на даному сайті.

2.4. Персональні дані користувача використовуються тільки в разі, коли Користувач самостійно реєструється на сайті з будь-якою метою. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач надає по різноманітним запитам Адміністрації сайту (наприклад, при реєстрації на сайті, оформленні замовлення, підписки на повідомлення тощо).

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення форм на Сайті: «Реєстрація користувача», «Авторизація», «Кошик», «Я новий клієнт», «Я постійний покупець» і включають в себе наступну інформацію :

3.2.1. Ім'я, прізвище Користувача;

3.2.2. Адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.3. Адреса, поштовий індекс, місто, країна, регіон;

3.2.4. Контактний телефон Користувача;

3.2.5. Історія замовлень;

3.2.6. Адреса доставки.

3.3. Адміністрація сайту також докладає зусиль щодо захисту Персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту:

IP адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до сайту);
час доступу;
відвіданих адрес сторінок;
реферер (адреса попередньої сторінки) і т.п.

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до сайту.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю коректності проведених операцій.

3.4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за збір даних, які виконуються автоматично в мережі Інтернет. Збір таких даних Адміністрація сайту не виконує і на їх збір не може вплинути.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація не обговорені вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.) не підлягає навмисного розголошення, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

 

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту використовує з метою:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи дзвінки, смс, електронні листи, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення доставки замовлення.

4.1.5. Повідомлення Користувача сайту про стан Замовлення.

4.1.6. Обробки і отримання платежів.

4.1.7. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням сайту.

4.1.8. Надання Користувачеві з його згоди, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту.

4.1.9. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.

 

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам тільки в тому випадку, коли це необхідно для виконання зобов'язань перед Користувачем. Зокрема такими третіми особами є: кур'єрська служба, організаціями поштового зв'язку, оператор мобільного зв'язку. Адміністрація сайту в цьому випадку ділиться персональними даними виключно в цілях виконання замовлень, кожен раз ставлячи до відома Користувача.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставах та в порядку, встановленим чинним законодавством.

 

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язується:

6.1.1. Надати дозвіл на ведення та обробку Персональних даних в Базі персональних даних, добровільно переданих в процесі роботи з сайтом https://www.hobbysvit.com/.

6.1.2. Надати дозвіл Адміністрації сайту на передачу своїх Персональних третім особам, зокрема, такими третіми особами є: кур'єрська служба, організація поштового зв'язку, оператор мобільного зв'язку, для виконання Адміністрації сайту своїх обов'язків з оформлення та відправлення замовлення Користувачеві.

6.1.3. Вживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються на сайті, зокрема, не передавати логін і пароль третім особам.

6.1.4. Самостійно стежити за правильність даних

6.2. Адміністрація сайту зобов'язується:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 4 цієї Політики конфіденційності.

6.2.2. Не розголошувати персональні дані Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати заходів для захисту Персональних даних Користувача. Чи не передавати логін і пароль Користувача третім особам.

6.2.3. Здійснити блокування або видалення персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за умисне розголошення Персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошення Персональних даних Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була отримана третіми особами шляхом несанкціонованого доступу до файлів сайту.

7.2.4. Була розголошена за згодою Користувача.

7.3. Користувач несе відповідальність за правомірність, коректність і правдивість наданих Персональних даних відповідно до чинного законодавства.

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

8.2 .Получатель претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди - суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства.

8.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство.

8.5. Всі можливі суперечки Користувач і Адміністрація сайту намагаються вирішити шляхом переговорів.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності

Підпишіться на розсилку знижок і новин